Niels Winther-Sørensen

Niels Winther-Sørensen er en af Danmarks skarpeste og mest alsidige skatteeksperter med stor erfaring i at løse de vanskeligste og mest komplicerede skattespørgsmål.

 

Niels har gennem årene med succes ført en række principielle skattesager over for skattemyndighederne og Landsskatteretten, herunder som repræsentant for en række af de største danske og udenlandske virksomheder og fonde. Niels har endvidere omfattende erfaring som skatterådgiver for selskaber, fonde og personer.

 

Niels har været professor i skatteret ved Copenhagen Business School, er dr.jur. fra Aarhus Universitet og var i perioden 2008-2018 medejer og partner i to af verdens største revisions- og rådgivningsvirksomheder, først EY og siden PwC. Niels har endvidere været formand for Skatterådet (Ligningsrådet) og medlem af forskellige ekspertudvalg nedsat af skatteministeren. Det har givet Niels et fantastisk netværk og en unik indsigt i skattemyndighedernes arbejde på strategisk plan.

Hverv

Niels er i øjeblikket formand for Skattelovrådet, der er nedsat af skatteministeren, og ekspertmedlem af referencegruppen for Skatteministerens Erhvervsbeskatningsudvalg.

Publikationer

Niels har en omfattende publikationsliste om emner inden for dansk og international skatteret.

Seneste er “EU-Domstolens domme i beneficial owner-sagerne“, SR-Skat 2019, 174.

Kontakt

Niels Winther-Sørensen kan kontaktes på
+45 2483 8083
nws@vfw.law