Skatte- og afgiftssager

Vistisen Falk Winther er specialiseret i at vinde skatte- og afgiftssager.

 

Vi rådgiver også ærligt om, hvornår skattesagen ikke er god.

 

Vores team af skatteadvokater er enestående og vores mangeårige erfaring sikrer, at vores klienter får gavn af alle spidskompetencer.

 

Vores faste modpart er Skattestyrelsen eller Skatteministeriet, som ofte er bistået af Kammeradvokaten. Vi ved, at der kræves noget helt særligt af os hver eneste dag, for at vores klienter kan få det rigtige resultat.

 

Hos os fører den erfarne partner egenhændigt sagen og kender sagen ud og ind. Det giver det bedste og billigste resultat. Skattesager kan ofte være langvarige, og vi kan indtræde på mange forskellige tidspunkter i sagen, se under Sagens forløb.

Skatterådgivning

Vistisen Falk Winther bistår med rådgivning og vurdering af de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser, typisk i særlig vanskelige og/eller komplicerede sager. Vi har stor erfaring med at indhente bindende svar.

 

Vi er vant til at overtage vanskelige sager, men de bedste resultater opnås, når vi indtræder tidligt i sagen.

 

I vores rådgivning bestræber vi os på at nå frem til løsninger, som er optimale ud fra både forretningsmæssige og skattemæssige betragtninger.

 

Vi rådgiver ikke om ulovlig skatteplanlægning, og vi følger de etiske retningslinjer om skatterådgivning, som er anbefalet i rapporten om Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse, læs dem her.

 

 

Skattestraffesager

Vistisen Falk Winther bistår med afledte strafferetlige problemstillinger.

 

Vi kan bl.a. bistå med:

  • Selvanmeldelse over for Skattestyrelsen ved eksempelvis penge i udlandet
  • Deltagelse i møder med Skattestyrelsen i forbindelse med administrative straffesager
  • Deltagelse i retsmøder ved domstolene i forbindelse med straffesager rejst af anklagemyndigheden
  • Håndtering af sager vedrørende overtrædelse af hvidvasklovgivningen